Historische films

Verhalen maken deel uit van (onze) geschiedenis. Ze herhalen niet alleen wat we al weten, ze geven ook aanvullende informatie. Zonder die verhalen hebben we ook wel onze geschiedenis. Toch is deze dan wel minder gekleurd, minder menselijk en minder vol.

We kunnen de geschiedenis vinden in boeken of door mondelinge gesprekken. Maar we leven in een snelle digitale wereld waarin beeld steeds belangrijker wordt. Mensen halen hun informatie van internet en dat moet ook nog vaak beknopt zijn. Foto's en bewegende beelden zijn dan een belangrijke vereiste.